ÖSTAGÅRDEN

STÖDBOENDE

DSC_4292.jpg
 
 

Stödboende

Våra stödboenden/träningslägenheter är en tillståndspliktig verksamhet för personer 16 år och uppåt, vi står under tillsyn av IVO och riktar oss till dem som av någon anledning behöver stöd i sitt boende över en tid, till exempel:

Personer som fullgjort primär behandling eller insats av något slag och behöver ett boende med stöd och viss kontrollinsats.
Ensamkommande ungdom med behov av eget boende med stöd.
– Ungdom/ung vuxen utan stabilt nätverk med behov av eget boende med stöd.

Man behöver ha någon slags sysselsättning dagtid och hur behovet av stöd ser ut avgörs från fall till fall.

Via Östagården har vi träningslägenheter i Harbo och via vår andra verksamhet Älby Stödboende har vi lägenheter i och utanför Uppsala samt i Gävle. I Harbo, som ligger 4 mil norr om Uppsala, har vi totalt 2 st träningslägenheter.

På Älby Stödboende som ligger ca 3 mil norr om Uppsala har vi 4 st nyrenoverade tvårumslägenheter på 50 kvm st. I slutet av lägenhetslängan finns en personalbostad där personal finns tillgänglig dygnet runt. Inom Älby Stödboende kan vi även erbjuda 3 st träningslägenheter i Uppsala samt i 1 st träningslägenhet i Gävle.

Till samtliga varianterna av boende kan eftervårdsinsats erbjudas under placeringens gång. Vi arbetar i team runt ungdomen med kontaktpersoner som stöttar upp och har regelbundna träffar och samtal med ungdomen. Dessa finns tillgängliga för stöd efter behov.

För mer information kontakta oss på: 072-559 00 15

 

Målgrupp

Målgruppen för våra stödboenden/träningslägenheter är personer från 16 år och uppåt som av någon anledning behöver stöd i sitt boende över en tid, tex:

• Person som t ex fullgjort primär behandling eller insats av något slag och behöver ett boende med stöd och viss kontrollinsats.
• Ensamkommande ungdom med behov av eget boende med stöd.
• Ungdom/ung vuxen utan stabilt nätverk med behov av eget boende med stöd.

 

Övergripande mål

• Erbjuda personen ett kvalitativt boende med individuellt anpassat stöd.
• Insatsen anpassas efter varje enskild persons förutsättningar och behov.
• Medverka till att personen får de färdigheter som behövs för ett eget boende/hushåll med det ansvar detta innebär.
• Kvalitativ fritidssysselsättning och ett fungerande social nätverk
• Personen ska ha en daglig sysselsättning dagtid som till exempel praktik, jobb eller skola.

 

Vårdinnehåll

• Kontaktperson/kontaktpersoner som arbetar aktivt med ungdomen.
• Veckoresor/Inhandlingsresor.
• Regelbundna NA-/AA-resor (vid behov).
• Regelbundna urinprovstagningar och utandningsprover (vid behov).
• Ekonomihantering/Stöd i hushållsekonomi.
• Stöd i kontakter med myndigheter, företag, skola m.m.
• Ekonomihantering/Stöd i hushållsekonomi.
• Stöd i kontakter med myndigheter, företag, skola m.m.