ÖSTAGÅRDEN
DSC_0021-2.jpg

NYHETER

TMO - traumamedveten omsorg

Den 6-7/3 har all ordinarie personal genomgått en utbildning i TMO - traumamedveten omsorg via Rädda barnen. Samtliga verksamheter har deltagit, och vi brinner verkligen för detta arbetssätt med fokus på att förstå vikten av hur trauma hos våra ungdomar påverkar både hjärnan och våra beteenden och hur vi kan jobba med detta. Två fantastiska dagar som verkligen gått hand i hand med hela vår verksamhets vision och arbetssätt.

Marielle Ragvals
Artikel i RUM 56 om vårt CSR-arbete.

I senaste numret av RUM 56 finns en artikel om oss på ÖSTAGÅRDEN, ALLVIKEN och ÄLBY om vårt arbete med CSR- Corporate Social Responsibilty. En viktig del av våra verksamheters grundstenar är att ge tillbaka till samhället, både lokalt och globalt. Vi tror att vi alla behöver bidra till helheten för att få en bättre och mer jämställd värld. Varje liten insats räknas och tillsammans kan vi göra skillnad!

Förutom LOVE and HOPE skänker vi varje månad pengar till UNHCR och PMU. För att ta del av mer information om vårt CSR-arbete gå in på vår hemsida och klicka på “GIVING BACK” eller följ denna länk:

https://www.ostagarden.se/giving-back (ÖSTAGÅRDEN)

https://www.allviken.se/giving-back (ALLVIKEN)

Marielle Ragvals
Artikel i DN 11/11-18.

I DN den 11 november medverkade vi med en artikel kring våra verksamheters gemensamma vision “att jobba med de bakomliggande orsakerna till missbruket och inte skriva ut ungdomarna så fort de uppvisar sitt problembeteende”. Ett roligt och intressant samarbete där vi fick möjlighet att beskriva mer ingående hur vi tänker och jobbar i behandling med våra ungdomar.

Marielle Ragvals
HVB-dagen i Uppsala

Igår deltog vi på HVB-dagen i Uppsala. Vi lyssnade på intressanta föreläsningar och berättade om våra verksamheter och utbytte erfarenheter med andra aktörer. Intressant och givande dag!

Marielle Ragvals
Utbildningsdag i hot och våld

Måndagen den 22/10 deltog hela personalgruppen från ÖSTAGÅRDEN, ALLVIKEN HVB och ÄLBY Stödboende i en heldagsutbildning i hot och våld. Vi har gått igenom hur vi effektivt ska arbeta för att förebygga våldssituationer, hur lagstödet ser ut och vilka handlingsplaner vi har när situationer uppstår. En riktigt bra dag med föreläsningar, konkreta exempel och övningar. Allt för en bra och trygg boendemiljö för våra inskrivna ungdomar samt för en trygg arbetsplats för våra anställda.

Marielle Ragvals
Anhörigdag på Östagården och Allviken

Lördagen den 19 maj hade vi anhörigdag ute på Östagården och Allviken. För oss är det en självklarhet att hela familjen ska involveras när en familjemedlem hamnar i missbruk. Vi pratade bl a om beroende, medberoende, skuld och skam och hur man på bästa sätt hjälper sitt barn ur missbruket.

Marielle Ragvals
Utbildningsdag med DISC-analyser

Idag har vi en gemensam utbildningsdag på Östagården tillsammans med Patrik Sandberg, förestagscoach. Vi arbetar tillsammans med kommunikation och bemötande och tar reda på våra personliga beteendemönster genom att göra individuella DISC-profiler*. Vi lär oss om varandra och om oss själva och hur vi kan utvecklas för att bättre bidra till den stora arbetsgruppen. En dag fylld med utmaningar, igenkänning, skratt och glädje.

Den 4/5 fortsätter utbildningsdagen för cheferna och behandlingsansvarig för att utmanas i att leda medarbetarna på ett bättre och mer effektivare sätt.

Utbildningsdagen följs sedan upp med personlig individuell coachning under ca två månaders tid för samtliga anställda utifrån deras DISC-profiler.

*DISC-profiler - personlighetstyper baserade på Marstons teori; Dominans, Inflytande, Stabilitet och Konformitet. De beskrivs numera också med hjälp av färgerna Röd (D), Gul (I), Grön (S) och Blå (C).

Marielle Ragvals
HVB-dagen i Stockholm

Igår deltog vi på HVB-dagen i Stockholm! Vi träffade våra uppdragsgivare, knöt nya viktiga kontakter och fick möjlighet att berätta om våra verksamheter. En mycket givande dag med mingel, intressanta föreläsningar och diskussioner om kvalitativ missbruksvård.

Marielle Ragvals
ÖSTAGÅRDEN - vårt nya HVB-hem!

Under april månad slår vi upp dörrarna till vårt nya HVB-hem ÖSTAGÅRDEN!

Vi är otroligt glada över möjligheten att öppna en till enhet till vårt andra HVB-hem ALLVIKEN HVB. Båda verksamheterna är belägna i Tärnsjö, utanför Uppsala och vi kommer arbeta med samma målgrupp på båda enheterna, pojkar 15-20 år med missbruks- och kriminalitetsproblematik. Vårt mål är som alltid: att erbjuda bästa tänkbara kvalitet i omvårdnaden av våra klienter!

Marielle Ragvals