ÖSTAGÅRDEN
IMG_0244.jpg

GIVING BACK

IMG_0244.jpg
 
 

GIVING BACK

Vi på Östagården arbetar aktivt med CSR* och känner ett behov av att visa våra ungdomar vikten av att ge tillbaka till samhället och att vi gemensamt kan få vara en del av någonting större än oss själva.

Genom månatligt stöd till olika välgörenhets organisationer hoppas vi kunna bidra till den större helheten och vara med och skapa långsiktig förändring.

Vi har idag ett upprättat samarbete med Love and Hope och PMU.

”Vi ser CSR som ett sätt att minska onödig förbrukning av såväl mänskliga, fysiska och ekonomiska resurser, och samtidigt optimera användningen av de resurser vi förfogar över”.

* CSR – Corporate Social Responsibility, hållbart företagande med samhällsansvar

 
 
Diplom Östa Love&Hope.png
Diplom Östa PMU.png