ÖSTAGÅRDEN

OM OSS

DSC_4576.jpg
 
 

HVB / Om oss

Östagården är en tillståndspliktig verksamhet ”Hem för vård och boende” och står under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg – IVO.

Målgruppen på vårt HVB-hem är pojkar/unga män 15-20 år med:

  • Riskfyllt alkohol-/drogbruk

  • Missbruk eller beroende

  • Kriminalitet

  • Ångestproblematik

  • Utåtagerande beteende/aggressivitet

  • Neuropsykiatriska funktionshinder

Vår behandling utgår från Kognitiv beteendeterapi och 12-stegsmodellen men har anpassats för ungdomar och deras förmågor.

Östagården är ett litet och familjärt behandlingshem fem mil nordväst om Uppsala. Marielle Ragvals förestår verksamheten och har i sin personalgrupp personal med lång erfarenhet av kriminalitets och missbruksvård riktad till ungdomar. Östagården är bemannat dygnet runt och personalgruppen består främst av socionomer, alkohol och drogterapeut, KBT-terapeut, familjeterapeut, behandlingspedagoger men också av legitimerad sjuksköterska med allmänvårdsutbildning.

Vi har kompetens för BBIC, ADAD, HAP (Haschavvänjningsprogrammet), ÅP (Återfallsprevention), CRA, SAVRY och MI i personalgruppen. Vi är måna om att ständigt utveckla oss själva och vår verksamhet och deltar kontinuerligt i vidareutbildning efter individuella behov.

För att inte målgruppen ska bli för bred i ålder har vi valt att begränsa oss till ungdomar 15-20 år. På så vis försäkrar vi oss om att de gemensamma inslagen i behandlingsprogrammet blir så verksamt som möjligt och att så lite negativ erfarenhet som möjligt förs över mellan våra ungdomar.

Utöver vårt HVB-hem har vi tillståndspliktigt stödboende och träningslägenheter.

Ring oss gärna för mer information eller för att boka ett studiebesök: 072-559 00 15